BENVINGUT AL CANAL DE DENÚNCIES CACHAPAS AND DELI S.L.

 

Aquest canal de comunicació permet presentar DENÚNCIES sobre sospites de conductes irregulars a Cachapas and Deli S.L en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Si vostè té o ha tingut una relació laboral o professional amb Cachapas and Deli S.L i ha estat testimoni o víctima d'alguna conducta irregular dins de l'organització, pot realitzar per aquest mitjà l'oportuna comunicació. CREAR UNA NOVA DENÚNCIA INTERNA.

Sense perjudici d'això, pot dirigir la seva comunicació als canals externs d'informació de les autoritats competents i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea, com ara: el Servei Nacional de Coordinació Antifrau –SNCA; l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF); el Ministeri Fiscal; o l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.I.I.)

Igualment, aquest canal permet presentar DENÚNCIES sobre accions o omissions que afectin o puguin afectar el funcionament segur de les instal·lacions i activitats realitzades per Cachapas and Deli S.L i al compliment de la normativa vigent. Si vostè és una persona física o jurídica, qualsevol que sigui la relació laboral o contractual amb aquesta pot realitzar per aquest mitjà l' oportuna denúncia. CREAR UNA NOVA DENÚNCIA EXTERNA.

De conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i de la Directiva UE 2019/1937 del Parlament i Consell Europeu, de 23 d'octubre de 2019, disposa de la voluntat de poder presentar la denúncia de forma anònima. L'informem que en aquest cas, no podrem contactar amb vostè per poder informar-lo del resultat de les investigacions internes dutes a terme.Final del formulari